Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja SP Albigowa

Status prawny i organizacja

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Albigowej, nr budynku 489, na działce nr 2056 i 2058.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-07
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-06-07 08:21:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-06-07 12:10:22
Liczba wyświetleń: 648
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-07 12:10:22 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-07 12:10:21 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-07 12:07:12 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-07 12:07:12 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj