Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprzedaż działek

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wycena działki przez biegłego, ogłoszenie przetargu i dokonanie procedury przetargowej w celu ustalenia nabywcy.

Inne ważne informacje :
Ogłoszenia sprzedaży działek do 2000 zł w Urzędzie i w sposób zwyczajowo przyjęty,
ponad 2000 zł - ogłoszenie jak wyżej + prasa lokalna

Wymagane załączniki:
Wniosek o sprzedaż z wcześniejszym sprawdzeniem, czy działka przeznaczona jest do sprzedaży

Termin realizacji:

Opłaty:
Znaki skarbowe do podania za 5 zł + 0,50 zł od każdej strony załącznika

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-04-29
Opublikował w BIP: 2008-04-29 08:22:52
Liczba wyświetleń: 243
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj