Menu Podmiotowe menu ikonka

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy Łańcut
Wiktor Skoczyński
17 225 62 91
skarbnik@gminalancut.pl

Do zadań Skarbnika należy:

 • współdziałanie z Referatami i jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektu budżetu oraz realizacji budżetu,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, dostarczanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości wydanych przez Wójta, 
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków z zakresu rachunkowości,
 • nadzór nad pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
 • kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
 • kierowanie realizacją zadań Referatu Finansowo-Podatkowego w zakresie podatków,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie sprawowania przez nią nadzoru nad budżetem gminy,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wykonywanie zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-14
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2010-03-04 13:11:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2019-09-14 13:35:34
Liczba wyświetleń: 6127
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-09-14 13:35:34
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Kinga Balawejder Szukaj
2013-02-13 13:43:35
 • Zmieniono treść dokumentu
Szukaj
        Porównaj