Menu Podmiotowe menu ikonka

Sekretarz Gminy

 • 14 września 2019

Sekretarz Gminy Łańcut
Mariusz Pieniążek
17 225 25 24
e-mail: m.pieniazek@gminalancut.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnej organizacji warunków działania Urzędu, a w szczególności:

 • opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacja w miarę potrzeb,
 • kierowanie obiegiem pism i dokumentów wpływających do Urzędu, w tym obiegiem elektronicznym,
 • nadzór nad terminowością przygotowywania projektów uchwał Rady i innych materiałów będących przedmiotem obrad Rady,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy,
 • prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych,
 • organizowanie pracy Urzędu i odpowiedzialność za dyscyplinę pracy,
 • nadzorowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
 • nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 • organizowanie współdziałania z organami samorządu mieszkańców,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych oraz Biurem Rady.

 

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2019-09-14
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder
Data opublikowania: 2010-03-04
Modyfikował: Kinga Balawejder
Data modyfikacji: 2019-09-14 13:30:04
Liczba wyświetleń: 5350
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-02-21 12:50:23
 • Zmieniono treść dokumentu

Kinga Balawejder Szukaj
2019-02-11 07:11:04
 • Zmieniono treść dokumentu

Kinga Balawejder Szukaj
2013-02-13 13:44:51
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji

Szukaj
2012-10-24 10:21:36
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
        Porównaj