Menu Podmiotowe menu ikonka

ROS

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH (ROS)

Kierownik: Marta Pyda
e-mail: m.pyda@gminalancut.pl
tel. 17 225 26 79, nr wewn. 110


Pok. nr 5

Biuro obsługi mieszkańca - tel. 17 225 22 64,
e-mail: m.polinska@gminalancut.pl

 • zapewnienie prawidłowej obsługi klientów poprzez biuro obsługi mieszkańca,
 • obsługa elektronicznego obiegu dokumentów

 

Pok. nr 16

Sekretariat – tel. 17 225 22 65
e-mail: ug@gminalancut.pl

 

Pok. nr 11

Kadry, kierownik referatu - 17 225 26 79, nr wewn. 110
e-mail: u.leszczynska@gminalancut.pl, m.pyda@gminalancut.pl

 • prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, emerytalnych i ubezpieczeniowych,
 • sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pomocniczymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • realizacja zadań obronnych, w tym z  zakresu planowania obronnego i szkolenia obronnego

 

Pok. nr 12

Dowody osobiste, ewidencja ludności - tel. 17 225 65 43, nr wewn. 111
e-mail: e.ruszel@gminalancut.pl, m.wojtyna@gminalancut.pl                                            

 • wykonywanie procedur związanych z wydaniem dokumentu tożsamości, współdziałanie z instytucjami, przy przekazywaniu informacji aktualizacyjnych i  statystycznych,
 • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru dowodów osobistych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania,
 • nadawanie numerów PESEL,
 • załatwianie spraw związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie


Pok. nr 14

Archiwum, inspektor RODO, LKS, OSP – tel. 17 225 50 80, wewn. 109; 17 226 32 41, wewn. 281
e-mail: j.banaszkiewicz@gminalancut.plm.jucha@gminalancut.pl, oc@gminalancut.pl

 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektu i zabezpieczeniem mienia Urzędu,
 • zapewnienie obsługi technicznej i materiałowej Urzędu,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w szczególności utrzymanie wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • koordynacja zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych

 
Pok. nr 19

Biuro Rady Gminy – 17 225 62 58 wewn. 114
e-mail: a.tomaszek-furgal@gminalancut.pl, biuro.rady@gminalancut.pl

 • zapewnienie obsługi Rady Gminy i jej organów,
 • prowadzenie obsługi samorządów wiejskich,
 • prowadzenie spraw związanych z Radą Seniorów Gminy Łańcut,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie kontroli zarządczej


Pok. nr 20

Kwalifikacja wojskowa, profilaktyka uzależnień –17 225 66 58 wewn. 116
e-mail: gkrpa@gminalancut.pl

 • realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, świadczeń na rzecz obrony oraz Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej
 • koordynacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień

Pok. nr 02

Informatycy - 17 225 69 08
e-mail: informatyk@gminalancut.pl
 • obsługa informatyczna Urzędu

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-23
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2010-03-05 10:04:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2019-09-23 08:44:11
Liczba wyświetleń: 3551
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-09-23 08:44:11
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-17 07:57:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-13 12:53:47
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2012-10-24 10:37:12
 • Zmieniono treść dokumentu
Szukaj
        Porównaj