Menu Podmiotowe menu ikonka

Rejestr wyborców

REJESTR WYBORCÓW

Opis:
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej, dla wyborów do sejmu i Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały będą wpisani do rejestru wyborców, jeżeli przed wyborami złożą wniosek pisemny
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje wójt gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłocznie jej doręczenie wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:

Termin realizacji:

Opłaty:

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-04-24
Opublikował w BIP: 2008-04-24 12:48:22
Liczba wyświetleń: 112
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj