Menu Podmiotowe menu ikonka

Raport o stanie Gminy Łańcut za 2021 r.

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Łańcut za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Łańcut odbędzie się 3 czerwca 2022 r. W związku z powyższym przyjmowane będą zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut do dnia 2 czerwca 2022 r.              

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w Urzędzie Gminy Łańcut, na stronie internetowej Gminy Łańcut oraz w BIP Urzędu Gminy Łańcut.

Przewodniczący

Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-05-20
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-05-20 13:27:35
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-20 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-05-23 14:58:59
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-23 14:58:59 Dodano pliki Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-23 14:58:16 Usunięto plik Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-20 13:37:06 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-20 13:35:00 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj