Menu Podmiotowe menu ikonka

Poświadczenie zameldowania

Zaświadczenie z rejestru mieszkańcówKogo dotyczy:
1.Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze gminy. 2.Osoby wymeldowane z pobytu stałego lub czasowego na obszarze gminy

Czas realizacji:
Do 7 dni.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-04-24
Opublikował w BIP: 2008-04-24 12:46:53
Liczba wyświetleń: 124
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj