Menu Podmiotowe menu ikonka

„Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022


 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Łańcut;
2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
• w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
• w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz na podstawie karty zgłoszenia.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały

2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a)ośrodku wsparcia,

b)ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobowo opiekę osobom niepełnosprawnym,

c)innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d)domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Łańcut.
Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2022

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Łańcucie:

Krzysztof Pomykała

Katarzyna Ruszel
 

telefon: 17 225 81 90  wew 131
e-mail: gopslancut@gminalancut.pl

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń

NABÓR TRWA DO DNIA 31.01.2022 r.

Nabór został wydłużony do końca marca 2022 r.

Karta zgłoszenia

Karta pomiaru

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO

Program Opieka Wytchnieniowa


Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-03-24 09:39:59
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-24 09:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-03-24 11:46:28
Liczba wyświetleń: 280
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-24 11:46:28 Zmieniono zawartość główną dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-24 11:39:34 Zmieniono zawartość główną dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-24 09:44:34 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-24 09:43:11 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj