Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych żródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lu b podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-30
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-09-30 16:05:36
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-30 00:00:00
Liczba wyświetleń: 129
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-30 16:02:02 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-30 16:01:40 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj