Menu Podmiotowe menu ikonka

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA URZEDU GMINY W ŁAŃCUCIE
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję ze na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Łańcut
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łańcut z siedzibą Łańcut ul Mickiewicza 2a 37 100 Łańcut tel. 17 225 2264 adres e-mail ug@gminalancut.pl.
 2. Urząd wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - m.jucha@gminalancut.pl
 3. Urząd Gminy Łańcut może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu  realizacji zadań nałożonych na  samorząd związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2 Pani/Pana dane mogą być przekazane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych , ani naruszać tajemnic prawnie chronionych do których zachowania zobowiązany  jest Wójt Gminy Łańcut.
 • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 1. W przypadku uznania iż przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w art. 51 RODO.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-02-25
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2018-05-24 13:08:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2019-11-05 11:57:38
Liczba wyświetleń: 2721
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-11-05 11:57:38 Dodano plik - rodo_5.11.2019suikzp.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2019-11-05 11:48:56 Dodano plik - rodo_5.11.2019mpzp.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2019-10-24 08:44:32 Dodano plik - inf_rodo_zpz_2019.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2019-02-25 07:38:58
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-29 09:45:49 Dodano plik - klauzu_rodo_cogl.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-29 09:45:24 Usunięto plik - klauz_rodo_co_25.05.2018.pdf z treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-25 14:42:44 Dodano plik - klauz_rodo_co_25.05.2018.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-25 12:52:58
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-25 12:52:19 Dodano plik - klauzula_rodo_gops_25.05.2018.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-25 12:51:27 Dodano plik - klauzula_rodo_25.05.2018.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-25 12:49:42 Usunięto plik - klauzula_inf_rodo_2018.pdf z treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-24 13:22:29 Dodano plik - klauzula_inf_rodo_2018.pdf do treści Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-24 13:19:27
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2018-05-24 13:08:01 Utworzono treść Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj