Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.92

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

WOOŚ.420.10.1.2021. NH.92

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „ooś"

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 19 lipca 2022 r. wydana została decyzja znak: WOOŚ.420.10.1.2021.NH.92 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

Decyzja ta została wydana na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01 - 224 Warszawa, działającego przez Pełnomocnika, Pana Macieja Nowakowskiego.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami/uzgodnieniami właściwych organów można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu sposobu z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44). Decyzja została również wysłana do Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Gminy Krasne, Urzędu Gminy Łańcut, Urzędu Gminy w Markowej, Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze i Urzędu Gminy Jawornik Polski.

Dnia 22 lipca 2022 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow).

Upublicznienie nastąpiło od dnia 22 lipca 2022 r. do 04 sierpnia 2022 r.

Podmiot publikujący: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wytworzył: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2022-07-19
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-07-21 12:07:41
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-07-21 23:55:55
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-07-21 12:09:18
Liczba wyświetleń: 29
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-21 12:09:18 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-07-21 12:09:07 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj