Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie SKO.415/279/2020

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2021 r. w związku z rozpoznaniem odwołania od decyzji Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 czerwca 2020 r. nr RIK.6733.28.2019.WK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „56367_ŁAŃCUT_SONINA" na działkach nr ew. 1606/1, 1606/2 w miejscowości Sonina na rzecz T-Mobile Polska S.A. - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-07-28
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2021-08-03 09:07:12
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-08-03 00:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2021-08-03 09:05:16
Liczba wyświetleń: 16
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-03 09:05:16 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2021-08-03 09:04:48 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj