Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie SKO.415/204/2020

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Rzeszowie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17(z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94)w miejscowości    Łańcut,    gmina   Łańcut"    na   działkach    nr ew.992/2, 991/2,989/2,988/29,988/27,988/23,980/15,980/3,980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A , 20-340 Lublin . 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-07-27
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2021-08-03 08:57:25
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-08-03 00:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2021-08-03 09:01:49
Liczba wyświetleń: 54
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-03 09:01:49 Zmieniono zawartość dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-08-03 09:01:49 Zmieniono datę przejścia do archiwum Bernadeta Bróż Szukaj
2021-08-03 08:58:55 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2021-08-03 08:58:31 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj