Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.20.2022.DS

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZ.ZUZ.1.4211.20.2022.DS

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 411a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów w gminie Łańcut", udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 lipca 2021 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-06-22
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-06-28 14:43:05
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-28 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-06-28 14:50:00
Liczba wyświetleń: 23
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-28 14:50:00 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-28 14:40:13 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj