Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.14.2022.MK

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: OŚ-III.6341.15.2017.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-05-20
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-05-20 12:48:39
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-03 23:55:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-05-20 12:52:15
Liczba wyświetleń: 23
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-20 12:52:15 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-05-20 12:51:58 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj