Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ..1.4211.10.2022.MK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: OŚ-III.6341.174.2017.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-05-16
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-05-20 12:30:08
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-20 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-05-20 12:32:28
Liczba wyświetleń: 31
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-20 12:32:28 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-20 12:32:07 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj