Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez WyllO do rowu, a także w sprawie uchylenia warunku określonego w pkt III 10) ww. pozwolenia dotyczącego utrzymania wylotu WyllO zlokalizowanego na działce o nr ewid. 892/11 w Głuchowie, we właściwym stanie technicznym oraz warunku określonego w pkt III 12) w zakresie czynności zawiązanych z pracami remontowymi, konserwacyjnymi i innymi realizowanymi na urządzeniach związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-06-07
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-06-24 13:38:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-24 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-06-24 13:36:44
Liczba wyświetleń: 50
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-24 13:36:44 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-24 13:36:14 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj