Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3539.2021.BH

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZ.ZPU.1.522.3539.2021.BH

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),

zawiadamia

że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (pismo znak: RZP.6733.74.2021.WK z dnia 07.12.2021 r.) w dniu 20.12.2021 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowien/e (znak: RZ.ZPU.1.522.3539.2021.BH) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew.: 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 położonej w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłącznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-20
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-28 08:05:11
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-27 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-12-28 08:08:21
Liczba wyświetleń: 36
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-28 08:08:21 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-28 08:07:19 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj