Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.92.2020.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.92.2020.WK

Łańcut, 2021-03-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-03-09
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-03-09 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-03-09 14:07:55
Liczba wyświetleń: 94
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-03-09 14:07:55 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-03-09 14:07:48 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj