Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.18.2022. WK

Łańcut, 2022-10-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2022-10-03
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-10-04 11:33:21
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-10-03 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-10-04 11:36:47
Liczba wyświetleń: 38
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-10-04 11:36:47 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-10-04 11:36:36 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj