Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.12.2022.WK

Łańcut, 2022-05-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Białobrzegi, a także w miejscowości Głuchów (gm. Łańcut) oraz Dębina (gm. Białobrzegi) na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-05-10
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-05-10 14:58:30
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-10 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-05-10 14:59:06
Liczba wyświetleń: 25
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-10 14:59:06 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-10 14:58:49 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-10 14:58:32 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj