Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.10.2022.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Łańcut, 2022-03-18

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:    „Budowa publicznego placu utwardzonego przy obiekcie domu seniora w Kosinie” na cz. działki nr ew. 3534 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-18
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-03-18 13:50:01
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-18 13:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-03-18 13:48:24
Liczba wyświetleń: 41
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-18 13:48:24 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-18 13:47:58 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj