Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6720.1.2020

RZP.6720.1.2020

Łańcut, 2022-01-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXX/482/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.

Pouczenie

Z treścią dokumentu oraz jego podsumowaniem i uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut (II piętro, pok. 26), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej gminy: bip.gminalancut.pl.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-12
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-01-14 10:56:03
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-01-14 11:01:04
Liczba wyświetleń: 11
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-14 11:01:04 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 11:00:46 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj