Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RR-IV.760.2.24.2021.KCH

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 4 pkt. 10a, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamia się

że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 sierpnia 2021 r. znak: RZP.6733.59.2021 .WK o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Leja, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-IV.760.2.24.2021 .KCH z dnia 6 września 2021 r., uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-06
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-09-16 07:34:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-16 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-09-16 07:33:40
Liczba wyświetleń: 22
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-16 07:33:40 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-16 07:33:26 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj