Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RGN.6220.13.2021.MN

Łańcut, dnia 19.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R".

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Łańcut na adres: ug@gminalancut.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-11-19
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-11-23 15:27:08
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-11-23 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-11-23 15:25:28
Liczba wyświetleń: 47
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-11-23 15:25:28 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-11-23 15:25:23 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj