Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie KRO.5120.502.2021.KM

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Krosno, dnia 21 grudnia 2021 r.

KRO.5120.502.2021.KM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z późn. zm.)

zawiadamiam

iż na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 07.12.2021 r., znak: RZP.6733.74.2021.WK zostało wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie postanowienie znak: KRO.5120.502.2021.KM uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"' na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa.

Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie ul. Armii Krajowej 3 lub Urzędu Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-21
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-31 12:25:25
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-31 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-12-31 12:27:59
Liczba wyświetleń: 39
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-31 12:27:59 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-31 12:27:53 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj