Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

I-IV.746.2.7.2021

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek złożony PGE Dystrybucja S.A. ul Garbarska 2la, 20-340 Lublin, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 9 czerwca 2021 r. decyzja Nr 2/7/21, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym".

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-09
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-06-17 10:25:49
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-17 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-06-17 10:28:30
Liczba wyświetleń: 16
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-17 10:28:30 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-17 10:26:16 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj