Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 r., znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na terenie działek nr ewid. gr.: 867/3 (867/1). 867/5 (867/2), 868/1 (868). 872/3 (872/2). 874/1 (874), 875/3 (875/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Głuchów, jednostka ewidencyjna Gmina Łańcut (pogrubioną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, zaś w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) wraz z określeniem działek lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 877/3, 877/8, 876/2, 866, 868/2 (868), 867/6 (867/2), 867/7 (867/2), 872/4 (872/2), 875/1 położone w obrębie ewidencyjnym Głuchów, jednostka ewidencyjna Gmina Łańcut (w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) dla Wójta Gminy Łańcut, Łańcut, ul. Mickiewicza 2a.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Łańcucie
Wytworzył: Starosta Łańcucki 2022-06-14
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-06-21 14:44:27
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-21 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-06-21 14:45:01
Liczba wyświetleń: 40
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-21 14:45:01 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-21 14:44:33 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj