Menu Podmiotowe menu ikonka

Numeracja budynków i nieruchomości

NUMERACJA BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI (nadanie numerów)

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru i wydanie odpowiedniego zawiadomienia

Inne ważne informacje:
Złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego

Wymagane załączniki:
Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej w skali nie mniejszej niż 1:2000 lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wydawane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Termin realizacji:
do 30 dni

Opłaty:
bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287 j.t.)


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-04-29
Opublikował w BIP: 2008-04-29 08:16:17
Liczba wyświetleń: 281
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj