Menu Podmiotowe menu ikonka

Kadencja 2006-2010

Rok 2010

 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 66/10 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 65/10 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 64/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/10 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26.10.2010 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i infrastrukturze powstałych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 63/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 62/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 61/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 60/10 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie położonych na terenie gminy Łańcut, oraz zasad przeprowadzenia kontroli tych obiektów.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 59/10 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 362/19, 362/22 we wsi Głuchów stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 58/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 57/10 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości budynkowej stanowiącej budynki Nr 966, 967 położonych na działce Nr 1584/7 w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 56/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 55/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 54/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 53/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 52/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 51/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 50/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 49/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 48/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 47/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 46/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 45/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przekazania radzie Gminy wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 44/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 362/9, 362/10, 362/17, 362/18, 362/19 we wsi Głuchów stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 43/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 42/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie najmu lokali użytkowych w Domu Społecznym w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 41/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 40/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 39/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwościach spłaty kredytu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 38/10 z dnia  20 lipca 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 37/10 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 36/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie powstania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 35/10 z 7 lipca dnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 34/10 z dnia 25 lipca 010 r. w sprawie najmu lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Albigowej
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 33/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 32/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 31/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut. 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 30/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 29/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds.. koordynacji realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły podstawowej w miejscowości Wysoka” realizowanego w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 28/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 27/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 26/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i infrastrukturze powstałych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 25/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru i przejęcia nieruchomości położonej w Kosinie nr działki 3560/2 zabudowanej budynkiem nr 982 nabytej przez Gminę Łańcut na podstawie Decyzji nr 1/07 z dnia 11.12.2007 Starosty Łańcuckiego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 24/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 23/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 22/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 21/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 20/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 19/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 18/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 17/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 16/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 15/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 14/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2010 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 13/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w roku 2010 oraz kwalifikacji uczestników
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 12/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rekompensaty za poniesione nakłady przez najemcę mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Kosinie nr 1026
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 8/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia ceny drewna topolowego zbywanego we wsi Głuchów (Pastwiska) – teren mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 7/10 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 804/3, 893/18 w Soninie, 1618/1, 1618/3 w Kosinie, 1449/6 w Wysokiej stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 6/10 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 5/10 z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie najmu lokali użytkowych i gruntów w miejscowościach Albigowa, Kosina i Kraczkowa
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 4/10 z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25 we wsi Głuchów stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 3/10 z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 2/10 z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej kierunków kształcenia w zawodach technik logistyk oraz technik obsługi turystycznej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 1/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 804/3, 893/18 w Soninie, 1618/1, 1618/3 w Kosinie oraz 1449 we wsi Wysoka stanowiących mienie komunalne Gminy.

Rok 2009

 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 78/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 77/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 76/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 •  Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 75/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 74/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego RLA A 960 stanowiącego własność gminy Łańcut, a będącego na użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 73/09z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 72/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie najmu lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Albigowej oraz w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 71/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie najmu lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 70/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/06 Wójta gminy Łańcut w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzania ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania przez Najemców lokali Ośrodka Zdrowia w Albigowej.
 •  Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 69/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/06 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzania ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania przez Najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 68/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 •  Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 67/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut z/s w Wysokiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 66/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 65/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 64/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 63/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 62/09 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmiany stawki czynszu za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 61/09 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie najmu lokali ubytkowych w Ośrodku Zdrowia w Albigowej oraz Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 60/09 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie pobierania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Zdrowia w Albigowej zajmowanego przez Panią Ewę Lenart-Domka na Gabinet Rehabilitacyjny.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 59/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 58/09 z dnia 30 października 2009 r,. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 57/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy w nagłych wypadkach gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 56/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. „Szkolna Pracownia kreatywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 55/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna – sprzedaży zajętych pod drogę będącą w posiadaniu gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 54/09 z dnia 6 października 2009 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 53/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 52/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 51/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 50/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 49/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 48/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 47/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 46/09; informacja; załacznik nr 1; załacznik nr 2; załacznik nr 3  z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 45/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 44/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 43/09 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie rozwiązania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w miejscowości Kraczkowa przez P. Marka Kramarza zam. Rzeszów ul. Broniewskiego 26/165
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 42/09 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie dzierżawy gruntu w miejscowości Wysoka i Cierpisz oraz najmu lokalu użytkowego w Domu Kultury w Albigowej oraz Domu Kultury w Kosinie – garaż i lokal użytkowy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 41/09 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń gminnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 40/09 z dnia 21 lipca 2009 r.w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Handzlówce oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 39/09 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/08 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji zamówień publicznych w ramach zadań prowadzonych przez Gminę Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 38/09 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 37/09 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 36/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 35/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 34/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 33/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 32/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia umowy najmu garażu położonego na parterze łącznika w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 31/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/08 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łańcut
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 30/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 29/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu z „Pocztą polska” Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Rzeszowie dotyczącej placówki poczty w kosinie oraz z panem Krzysztofem Bejster na garaż przy Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 28/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych w Kraczkowej i Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 27/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 26/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w roku 2009 oraz kwalifikacji uczestników.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 25/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 24/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 23/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 22/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 21/09 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 20/09  z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna-sprzedaży przeznaczonej pod urządzenia przepompowni ścieków wraz z kolektorami  kanalizacyjnymi i skrzyniami sterowniczymi.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 19/09 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Łańcut”.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 18/09  z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 17/09 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwościach spłaty kredytu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 16/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r, w sprawie regulaminu przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 15/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 14/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1030/7, 1030/8 we wsi Sonina stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 13/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia umów najmu lokali ubytkowych położonych w budynku Domu Społecznym w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 12/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku Domu Kultury w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 11/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zdjęcia z ewidencji zbiorników przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 10/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 9/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 8/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 7/09; załącznik Nr 1; załacznik nr 2 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łańcut na 2009 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 6/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przekazania Gminie Łańcut mienia będącego we władaniu Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 5/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Łańcut udziałów nieruchomościach na terenie wsi Wysoka.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 4/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Łańcut działki zajętej pod drogę gminną.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009 w sprawie ustalenia sen jednostkowych uzbrojenia terenu w sieci wodno-kanalizacyjne przejmowane od Inwestora na majątek Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 2/09 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 1/09  z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. negocjacji dotyczących przekazania Gminie Łańcut zadania prowadzenia Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Rok 2008

 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 98/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży pożarnej działającej na terenie Gminy Łańcut w 2009 roku.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 97/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 96/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 95/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których podmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 94/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 93/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych i działek gruntowych będących własnością Gminy Łańcut
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 92/08, załącznik  z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o Regulaminie Organizacyjnym Centrum Kultury Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 91/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 90/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 362/21, 362/22, 3
 • Zarządzanie Wójta Gminy Łańcut Nr 89/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu farmy wiatrowej w gminie Łańcut - obszar A. 
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 88/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 87/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 86/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 85/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru i przejęcia nieruchomości położonej w Soninie nabytej przez Gminę Łańcut na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie I Wydział Cywilny Sygn. Akt  I NS 598/07
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 84/08 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 83/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powstania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 82/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 81/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 80/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 79/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 78/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zamówienia publicznego na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 77/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a”
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 76/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 75/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zmiany nieruchomości między Gminą Łańcut a osoba fizyczną.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 74/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 73/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 72/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 71/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 70/08 z dnia 8 września w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 69/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 68/08 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 67/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 66/08, informacja, zal. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 -  z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 65/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 64/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 63/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 62/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 61/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi nr 1049/1 we wsi Albigowa.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 60/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 59/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 58/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 57/08 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 56/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 55/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „AKTYWNI – KREATYWNI – MOBILNI”
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 54/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. „Remont II pietra budynku Urzędu Gminy Łańcut – wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarza”.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 53/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 52/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia 2007 r. dotyczącego dzierżawy gruntu pod garaże na działce 3262 w Albigowej i na działce 1533/5 w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 51/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zakupu nieruchomości pod poszerzenie drogi we wsi Rogóżno.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 50/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie stawki czynszowej za lokale użytkowe i sutereny w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 49/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 48/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 47/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia powierzchni gabinetu lekarskiego i gabinetu rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Albigowej
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 46/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 45/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/08 Wójta Łańcut z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczącego ponoszenia opłat za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania przez Najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej dla lokali użytkowych i mieszkalnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 44/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Cierpiszu Dolnym.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 43/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Kultury w Handzlówce
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 42/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Wysokiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 41/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 40/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie złomowania motocykla marki Cagiva.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 39/08 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 38/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 rok
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 37/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 36/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Budżetowych Gminy Łańcut do dokonywania poniesień planowanych wydatków.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 35/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ponoszenia opłat za zużycie wody, odprowadzania ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie przez Najemców Lokali w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej, dla lokali użytkowych i mieszkalnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 34/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2008.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 33/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 32/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łańcucie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 31/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 30/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 29/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw promocji w strukturze Urzędu Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 28/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Zdrowia  w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 27/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 26/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 25/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 24/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 23/08, plan dochodów, plan wydatków z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łańcut na 2008 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 22/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 21/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu socjalnego w Rogóżnie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 20/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na działce nr 929 w miejscowości Sonina.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 19/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Wójta Gminy Łańcut Nr 11/97 z dnia 29 października 1997 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 18/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 17/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych w Kraczkowej i Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 16/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na działce nr 3534 w miejscowości Kosina.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 15/08, zał. 1, zał. 2 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Łańcut w roku 2008
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 14/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 13/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 12/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji zamówień publicznych w ramach zadań prowadzonych przez Gminę Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 11/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na cele rolnicze.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 10/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnej oraz powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 9/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego „Dni Gminy Łańcut”.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 8/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rekompensaty za poniesione wkłady w lokalu użytkowym w Ośrodku Zdrowia w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 7/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia umów najmu lokali użytkowych położonych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 6/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie pobierania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego położonego na działce 929 w Soninie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  Nr 5/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie pobierania odszkodowania za bezumowne korzystanie z części działki nr 958 we wsi Sonina.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 4/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości, niezbędnego do uzyskania swobodnego dojazdu do działki mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 3/08 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16 we wsi Głuchów oraz działek 2180/1, 2180/2, 4000, 4001 we wsi Kosina stanowiących mienie komunalne gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 2/08 z dnia 4 stycznia 2008 r.  w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Soninie oraz powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.

 

Rok 2007
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 136/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 135/07  z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 134/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 133/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 132/07  z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 131/07 z dnia
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 130/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 129/07 z dnia 6 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 128/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 127/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 126/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 125/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie 1026
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 124/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/06 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ponoszenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie œcieków oraz zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie przez Najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej dla lokali użytkowych i mieszkalnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 123/07 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 122/07 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 121/07 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 120/07 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 119/07 z dnia 12 listopada w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 118/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych uzbrojenia terenu w sieci wodno-kanalizacyjne przejmowane od inwestorów na majątek Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 117/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie pobierania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaniowego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 116/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie umorzenia opłaty za czynsz.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 115/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie umorzenia odsetek.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 114/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 113/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 112/07 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 111/07 z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 110/07 z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej Nr 441/1 o powierzchni 700 m2 położonej w Głuchowie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 109/07 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej pod urządzenia kanalizacji sanitarnej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 108/07 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej pod urządzenia kanalizacji sanitarnej we wsi Handzlówka.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 107/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych w ramach obszaru "A" pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie".
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 106/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 105/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 104/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 103/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r. na terenie Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 102/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie pobierania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 101/07 z dnia 21 Września 2007 r. w sprawie zmiany sposobu zarządzania budynkami Ośrodka Zdrowia w Albigowej, Kraczkowej i Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 100/07 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Wójta Gminy Łańcut nr 11/97 z dnia 29 października 1997 r. w sprawie powstania Komisji Likwidacyjnej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 99/07 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na działce 392/10 w miejscowości Wysoka.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 98/07 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 97/07 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, zespołów szkół na okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 96/07 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16 we wsi Głuchów stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 95/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 94/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rekompensaty za poniesione nakłady w mieszkaniu w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 93/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rekompensaty za poniesione nakłady w mieszkaniu Ośrodka Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 92/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie  zawarcia porozumienia dotyczącego rekompensaty za poniesione nakłady w gabinecie rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 91/07 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 90/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 89/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego "Budowa drogi ścieżki we wsi Kosina".
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 88/07 z dnia 3 września 2007 r. w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 87/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 86/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 85/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przygotowania gry decyzyjnej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 84/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania i zasad działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 83/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie przekazania pojazdu marki Fiat Uno dla Publicznego Gimnazjum w Wysokiej
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 82/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie złomowania pojazdu marki Nysa.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 81/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020"
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 80/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 79/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna-sprzedaży przeznaczonej pod urządzenia przepompowni œcieków wraz z kolektorami kanalizacyjnymi i skrzyniami sterowniczymi.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 78/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 77/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 76/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1556, 1557/2, 1559 we wsi Sonina oraz działek nr 70/1, 70/3, 70/4 we wsi Cierpisz stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 75/07 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Wysokiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 74/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 73/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 1/2 nieruchomości położonej na wsi Wysoka o nr 1394 co stanowi mienie komunalne Gminy.
 • Zarzšdzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 72/07 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie obciążania przez Gminę Telekomunikacji Polskiej S.A. za wynajem lokalu użytkowego położonego na działce 929 w Soninie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 71/07 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego naliczenia należności za czynsz dotyczący lokalu użytkowego w Soninie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 70/07 z dnia16 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 69/07 z dnia 13 lipca 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 68/07 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie umorzenia czynszu za wynajem gabinetu rehabilitacyjnego w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 67/07 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie  przejęcia nieruchomości będących we wieczystym użytkowaniu Stowarzyszenia
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 66/07 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnych oraz powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 65/07 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny przeznaczonych na poszerzenie drogi.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 64/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 63/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 62/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 61/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 60/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Domu Kultury w Handzlówce.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 59/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 58/07 z dnia  30 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 57/07 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 56/07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Głuchów.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 55/07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie odroczenia Powiatowi Łańcuckiemu terminu płatności opłaty za wzrost wartości nieruchomości.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 54/07 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 1/2 nieruchomości położonej we wsi Wysoka o nr 1394 co stanowi mienie komunalne Gminy
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 53/07 z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni na terenie Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 52/07 z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Wysokiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 51/07 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego w Głuchowie nr 295.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 50/07 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 rok.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 49/07 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o œśrodowisku i jego ochronie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 48/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 47/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawarcia umowy o użyczenie lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Domu Kultury w Handzlówce.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 46/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 45/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 44/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na rok 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 43/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania nieruchomości pod inwestycje celu publicznego "Budowa placu do zawracania samochodów przy drodze powiatowej nr 05550R w Kraczkowej".
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 42/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze sprzedaży przeznaczonej pod urządzenia przepompowni wody w ramach budowy wodociągu Albigowa - Honie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 41/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 40/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze sprzedaży przeznaczonej pod urządzenia kanalizacji sanitarnej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 39/07 z dnia 18 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Soninie nr ewid 1556, 1557/2, 1559 stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 38/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Albigowej, Zespołu Szkół w Kosinie, Zespołu Szkół w Kraczkowej, Zespołu Szkół w Rogóżnie oraz powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 37/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 36/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 35/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego  budżetu Gminy Łańcut na 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 34/07 z dnia 9 marca 2007 r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Cierpiszu nr ewid. 70/1, 70/3, 70/4 stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 33/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 27/07 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kursów szkoleniowych dla rolników i ich domowników realizowanych w ramach projektu pn. "Nowe umiejętności szans dla znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym - kursy szkoleniowe dla rolników" oraz powstania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru beneficjentów do projektu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 32/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 31/07 z dnia 22 lutego 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 30/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania Obrony Cywilnej dla Gminy Łańcut w roku 2007
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 29/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, zespołów szkół na okres od 1 stycznia 2007 do 31 sierpnia 2007
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 28/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 27/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kursów szkoleniowych dla rolników ich domowników realizowanych w ramach projektu pn. "Nowe umiejętności szansą znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym - kursy szkoleniowe dla rolników" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru beneficjentów do projektu.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 26/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wybrakowania i likwidacji pieczątek Urzędu Gminy Łańcut i jednostek podległych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 25/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie dzierżawy gruntu pod garaże na działce 3262 w Albigowej i na działce 1533/5 w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 24/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 23/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Łańcut od Powiatu Łańcuckiego nieruchomości zabudowanych budynkami Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 22/07 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie umorzenia czynszu za wynajem gabinetu rehabilitacji w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 21/07 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia skrzynki pytań do Wójta Gminy oraz opinii o gminie i ustalenia zasad udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
 
Rok 2006
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 16/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w Rogóżnie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 15/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 14/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 13/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 4/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. dotyczącego wynajęcia lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 12/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia Albigowa, Ośrodku Zdrowia Kosina, Ośrodku Zdrowia Kraczkowa.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 11/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 59/06 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2006 r. dotyczącego ponoszenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie œcieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie przez najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 10/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ponoszenia opłat za zużycie wody, odprowadzanie œcieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie przez najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej dla lokali użytkowych i mieszkalnych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 8/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Albigowej i Osrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 7/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej Nr 4405/2 w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 6/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 5/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w Soninie nr ewid. 1112/2, 1112/3, 1112/4, 1112/5, 1112/6 stanowiących mienie komunalne gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 4/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 3/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 2/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Społecznego w Cierpiszu Dolnym
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 1/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnej oraz powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Kadencja 2002-2006
Rok 2006
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 64/06 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 63/06 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny przeznaczonych pod drogę
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 62/06 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 61/06 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr60/06 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 59/06 z dnia 20 października w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzanie œcieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania przez najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 58/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie opłat za media NZOZ "Biosmed" Albigowa 815 dotyczących gabinetu rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 57/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 56/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 55/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 54/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 53/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż urządzeń energetycznych znajdujących się na terenie miejscowości Albigowa
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 52/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 51/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej umieszczania reklamy na budynku Domu Społecznego w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 50/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie opłaty za ogrzewanie klatki schodowej w części mieszkalnej w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 49/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 48/06 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, zespołów szkół na okres od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 47/06 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Łańcut Nr 75/2003 z dnia 11 grudnia 2003 dotyczące umowy najmu lokalu socjalnego w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 46/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 45/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 44/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 43/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 42/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego, p.n.: "Budowa Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem przy istniejącym budynku szkolnym w Kraczkowej".
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 41/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Nr 4405/2 stanowiącej mienie komunalne Gminy położonej w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 40/06 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 39/06 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości Nr 4405/2 stanowiącej mienie komunalne Gminy położonej w Kosinie w związku z planowanym przeprowadzeniem drugiego przetargu
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 38/06 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z NZOZ "BIOSMED" Albigowa 815 dotyczącej gabinetu rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Albigowej
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 37/06 z dnia 6 lipca w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opóźnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 36/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnych oraz powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 35/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 34/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 33/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 32/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Łańcut nieruchomości w Kosinie przeznaczonej na lokalizację chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej Nr 4 realizowanego jako inwestycja celu publicznego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 31/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Cierpiszu Dolnym.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 30/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 29/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 28/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w Kosinie nr ewid. 2180/1, 2180/2, 4000, 4001 stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 27/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie wykorzystywanych dla celów rehabilitacyjnych
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 26/06 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Kultury w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 25/06 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmiany zarządzania Nr 41 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 maja 2003 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 24/06 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 23/06 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 22/06 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Nr 4405/2 stanowiącej mienie komunalne Gminy położone w Kosinie
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 21/06 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej Nr 4405/2 w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 20/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji mającej na celu przegląd stanu technicznego budynku byłej poczty w Rogóżnie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 19/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia umowy użyczenia na umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w Kosinie 247 na działce 2522/5 o pow. 0,02 ha.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 18/06 z dnia 2006 r. w sprawie przekształcenia umowy użyczenia na umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w Kosinie 247 na działce 2522/6 o pow. 0,12 ha.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 17/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 16/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 15/06 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 14/06 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łańcut.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 13/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów: przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, zespołów szkół na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 12/06 z dnia 2006 r. w sprawie ustalenia zużycia wody i odprowadzania œcieków w lokalu mieszkalnym w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 11/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zużycia wody i odprowadzania œcieków w lokalu mieszkalnym w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 10/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zawieszenia pobierania opłat za wynajem lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 9/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu z Pocztą Polska dotyczącej placówki w Kosinie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 8/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z "Pocztą Polską" dotyczącej placówki poczty w Albigowej
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 7/06 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2005 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ponoszenia opłat za zużycie wod, odprowadzenie œcieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie przez Najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 6/06 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia umów najmu lokali użytkowych w budynkach Domu Kultury w Albigowej, Domu Kultury w Handzlówce, Domu Społecznego w Kosinie, Domu Strażaka w Rogóżnie.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 5/06 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Kultury w Handzlówce.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 4/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 3/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Albigowej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 2/06 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut Nr 1/06 z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny ryczałtowej za zużycie energii elektrycznej w gabinecie lekarskim wynajmowanym w Ośrodku Zdrowia w Kosinie
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2011-04-20
Opublikował w BIP: 2011-02-17 13:32:36
Liczba wyświetleń: 4173
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj