Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja dot. uzupełnienia składów komisji oraz losowaniu.

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Łańcut obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut do niżej
wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 5, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o
którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Łańcut.
§ 3
W dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut odbędzie się także
losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych
komisji wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 6
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-17
Opublikował w BIP: 2019-09-17 07:39:00
Liczba wyświetleń: 2121
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-09-17 07:40:06 Dodano plik - informacja_o_losowaniach.pdf do treści Szukaj
2019-09-17 07:39:38 Utworzono treść Szukaj
        Porównaj