Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry ZSP Handzlówka

W Szkole Podstawowej im. im. ks. Władysława Krakowskiego prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;
 • księgi uczniów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy;
 • ewidencja zwolnień lekarskich.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-02-03 12:04:57
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2023-08-04 12:36:39
Liczba wyświetleń: 385
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-04 12:36:39 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 12:00:51 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 12:00:47 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj