Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry ZS Głuchów

W Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr wypadków pracowników;
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają  do naszej szkoły;
 • księgi uczniów szkoły;
 • księgi uczniów pp;
 • Księgi absolwentów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • księgi uchwał rady pedagogicznej;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-02-03 13:08:23
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-05-25 09:57:25
Liczba wyświetleń: 116
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-25 09:57:25 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 13:04:08 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 13:04:03 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj