Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Decyzja RGN.6220.9.2022.AR

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3       położonej w  Albigowej 254b, 37-122 Albigowa.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy, społeczeństwo może zapoznać się w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu. Celem zapoznania się z dokumentacją sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (017 2256546) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.rochecka@gminalancut.pl. Treść samej decyzji zostanie także udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   Urzędu   Gminy   Łańcut   w   dniu    12   września   2022 roku.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2022-09-06
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-09-12 10:15:50
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-09-12 00:00:00
Liczba wyświetleń: 97
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-09-12 10:15:57 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-09-12 10:15:31 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj