Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy na 2014

 • 21 października 2015 08:37

Bilanse za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok

Sprawozdania

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

 

 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2014 r.
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2014 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2014
 • RbNDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2014 rok

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2015-10-21 08:37:28
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2013-11-25 14:17:00
Liczba wyświetleń: 22427
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-05-05 13:00:31
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2015-04-10 08:43:43
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2015-02-25 13:09:51
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2015-02-25 13:09:11
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-21 12:41:15
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-21 12:35:03
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-21 12:02:51
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-21 11:34:10
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-09 11:50:40
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-09 11:38:04
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-07-28 07:45:34
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-07-28 07:34:38
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-04-28 12:19:58
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-04-28 12:14:00
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-10 14:16:08
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-10 14:10:39
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-10 14:06:05
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-01-27 09:47:12
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-11-25 14:17:42
 • Zmieniono treść dokumentu

Utworzono treść
Szukaj
        Porównaj