Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy na 2013 rok

 • 09 października 2014 12:09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2013 r.

Sprawozdania

 • Bilans z wykonania budżetu
 • Skonsolidowany bilans JST
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na  koniec IV kwartału 2013 r.
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 r.
 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 r.
 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2013 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zpbowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2013 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2013 rok

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2014-10-09 12:09:02
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2012-11-20 09:26:00
Liczba wyświetleń: 22428
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-10-09 11:55:33
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-10-09 11:52:02
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-05-20 10:23:55
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-04-08 09:37:36
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-04-08 09:22:26
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-04-08 09:11:18
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 14:37:20
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 14:30:51
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 14:25:04
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 14:05:18
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 12:04:14
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 12:01:52
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 09:59:43
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 09:43:18
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 08:56:25
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 08:51:59
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2014-02-26 08:44:58
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-10-22 09:20:32
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-10-15 10:35:34
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-10-15 10:34:55
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-10-15 10:18:20
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-10-15 10:06:45
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-09-16 10:45:09
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-09-16 08:52:23
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-09-16 08:49:43
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-09-16 08:43:06
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-09-16 08:42:32
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-02-01 11:27:30
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-02-01 11:26:01
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-02-01 11:22:59
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-02-01 11:18:12
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-02-01 10:38:24
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-11-20 09:36:21
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-11-20 09:35:50
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-11-20 09:26:27
 • Zmieniono treść dokumentu

Utworzono treść
Szukaj
        Porównaj