Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy na 2012 rok

 • 09 października 2014 11:58

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Łańcut za 2012 r.

Sprawozdania

 • Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2012 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2012 rok

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2014-10-09 11:58:43
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2011-12-28 08:58:26
Liczba wyświetleń: 22426
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-10-09 11:53:35
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-10-15 10:21:39
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-09-16 08:46:52
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2013-03-01 08:02:00
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-24 09:00:00
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 09:27:13
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 09:23:05
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 09:14:06
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 09:10:35
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 09:05:08
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 08:35:57
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 08:31:09
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 08:26:49
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-23 08:25:19
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 14:24:16
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 14:23:33
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 13:42:39
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 13:40:30
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 12:11:14
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 12:10:17
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-09-10 13:13:43
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-08-13 10:49:26
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-08-13 10:46:53
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-08-13 10:45:16
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-08-13 10:30:05
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-05-22 10:24:43
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-05-22 10:23:39
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 11:44:18
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 11:40:55
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 11:28:26
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 10:55:49
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 10:37:33
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 10:33:58
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 10:27:54
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 10:21:09
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 10:20:33
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 08:39:09
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 08:36:43
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-06 13:50:19
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-01-04 11:12:25
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-12-29 10:24:49
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-12-28 10:52:52
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-12-28 10:19:00
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-12-28 08:58:26
 • Zmieniono treść dokumentu

Utworzono treść
Szukaj
        Porównaj