Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy na 2011 rok

 • 24 października 2012 09:15

Sprawozdania

 

 

 • Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Łańcut sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2011 rok.

 

 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okes od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
 • Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2011 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 roku

 

 • Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.
 • Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia 2011 r.
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2011 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.

 

 • Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.
 • Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Sprawozdania

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.

Budzet Gminy Łańcut na 2011 r.

 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łańcut

 

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2011 r.

 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut na lata 2011-2018

 

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2012-10-24 09:15:37
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2010-12-08 08:50:54
Liczba wyświetleń: 22428
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-10-24 08:53:08
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-24 08:47:56
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 11:54:53
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-10-12 11:31:41
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-05-22 10:46:49
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-04-26 14:16:54
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-04-26 14:04:48
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 11:49:18
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2012-02-28 11:45:12
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-25 14:05:58
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-25 08:36:24
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-20 13:51:31
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 09:11:38
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 09:10:48
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-21 08:15:16
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-20 10:47:47
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-20 10:38:31
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-09 12:44:05
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-09 12:43:30
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-04-20 09:40:34
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-04-19 10:43:54
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-04-18 14:42:05
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-04-18 14:41:09
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
        Porównaj