Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet gminy na 2010 rok

 • 11 października 2011 09:58

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Łańcut za 2010 r.

 

 • Opinia RIO o przedłozonym przez Wójta Gminy Łancut sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2010 rok.

 

Sprawozdania

 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2010.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
 • Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2010 r.

 

Budzet Gminy Łańcut na 2010 rok

 

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2011-10-11 09:58:11
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2010-03-01 13:38:38
Liczba wyświetleń: 22422
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-10-11 09:13:34
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 09:08:11
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 09:06:27
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 08:53:51
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 08:39:08
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-21 08:56:51
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-21 08:56:23
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-09-21 08:12:26
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
        Porównaj