Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy na 2009 rok

 • 07 maja 2012 08:57

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Sprawozdania

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. r.
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporzadzony na dzień 31-12-2009 r.

Budżet Gminy za 2009 rok

 

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2012-05-07 08:57:18
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2009-03-25 11:53:38
Liczba wyświetleń: 22422
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-10-11 12:11:12
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 12:10:34
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 12:07:06
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 12:05:37
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
2011-10-11 09:03:41
 • Zmieniono treść dokumentu

Szukaj
        Porównaj