Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 283 600 zł

Całkowita wartość: 289 272 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnikami Programu mogą być:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W godzinach realizacji usług asystenta osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgłoszenie osób chętnych do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Łańcut.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Łańcucie:

Krzysztof Pomykała

Katarzyna Ruszel
 

telefon: 17 225 81 90  wew 131
email: gopslancut@gminalancut.pl

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń 

NABÓR TRWA DO DNIA 31.01.2022 r.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14 00:00:00
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-01-14 13:00:27
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-01-18 09:25:19
Liczba wyświetleń: 387
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-18 09:25:19 Dodano pliki Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-18 09:23:33 Usunięto plik Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 13:49:30 Dodano pliki Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 13:48:49 Usunięto plik Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 13:46:45 Zmieniono zawartość główną dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 13:16:07 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 13:04:48 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj