Menu Podmiotowe menu ikonka

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnikami Programu mogą być:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W godzinach realizacji usług asystenta osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgłoszenie osób chętnych do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Łańcut.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Łańcucie:

Krzysztof Pomykała

Katarzyna Ruszel

telefon: 17 225 81 90  wew 131
e-mail: gopslancut@gminalancut.pl

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń

Karta zgłoszenia

Karta realizacji usług

Oświadczenie o korzystaniu z innej pomocy

Klauzula RODO

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-03-24 11:37:43
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-24 11:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-04-20 08:55:23
Liczba wyświetleń: 258
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-04-20 08:55:23 Zmieniono zawartość główną dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-31 13:49:45 Zmieniono zawartość główną dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-31 13:49:45 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-24 11:53:25 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-24 11:53:15 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj