Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 14 czerwca 2016 r. znak: OŚ-III.6341.39.2016.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 2022-05-20
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-05-20 12:57:19
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-03 23:55:00
Liczba wyświetleń: 73