RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania  wynosi: 40 000 zł

Całkowita wartość: 40 800 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Łańcut;
2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
• w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
• w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz na podstawie karty zgłoszenia.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały

2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a)ośrodku wsparcia,

b)ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobowo opiekę osobom niepełnosprawnym,

c)innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d)domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Łańcut.
Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2022

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Łańcucie:

Krzysztof Pomykała

Katarzyna Ruszel
 

telefon: 17 225 81 90  wew 131
email: gopslancut@gminalancut.pl

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń

NABÓR TRWA DO DNIA 31.01.2022 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-01-14 13:23:23
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14 00:00:00
Liczba wyświetleń: 165