09. Publiczny dostęp do informacji o środowisku

Data publikacji: 2007-08-29 14:18:00

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Podstawowe informacje o Wykazie

 

Karty informacyjne dostępne w wykazie:

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 • Polityki, strategie, plany lub programy
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na œrodowisko
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2014-10-17
Opublikował w BIP: 2007-08-29 14:18:00
Liczba wyświetleń: 11461

Wygenerowano: 2023-09-21 23:47:10