Rozgraniczenie gruntów

Data publikacji: 2008-04-29 08:20:33

ROZGRANICZENIE GRUNTÓW

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia o rozgraniczeniu gruntów upoważnienie geodety uprawnionego.
Wydanie decyzji w zależności do przedstawionych dokumentów przez geodetę, kończącą postępowanie na drodze administracyjnej.

Inne ważne informacje :
Wniosek o rozgraniczenie może składać właściciel lub samoistny posiadacz gruntów. Geodetę przeprowadzającego opłaca wnioskodawca

Wymagane załączniki:
Wniosek o rozgraniczenie + wypisy z rejestru gruntów oraz dokument własnościowy

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 5 zł na wniosek + 0,50 zł od każdej strony załącznika

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-04-29
Opublikował w BIP: 2008-04-29 08:20:33
Liczba wyświetleń: 217

Wygenerowano: 2023-10-01 04:37:11