URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XXXVIII/366/14

Uchwała Nr XXXVIII/366/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łancut na lata 2013-2017

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/366/14 Typ pliku: pdf 549.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2014-02-26 12:15
Publikujący admin - Referent 2014-03-05 12:15
Modyfikacja admin - Referent 2014-03-05 12:17
XXXVII/360/14

Uchwała Nr XXXVII/360/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego  oraz określenia zasad zwrotu wydatków na  świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/360/14 Typ pliku: pdf 823.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2014-01-29 00:00
Publikujący admin - Referent 2014-02-11 07:58
Modyfikacja admin - Referent 2014-03-05 12:12
XXXVI/354/13

Uchwała Nr XXXVI/354/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/342/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-12-30 10:10
Publikujący admin - Referent 2014-01-13 10:10
XXXV/342/13

Uchwała Nr XXXV/342/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-11-26 00:00
Publikujący admin - Referent 2014-01-13 10:07
Modyfikacja admin - Referent 2014-01-13 10:09
XXX/273/13

Uchwała Nr XXX/273/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Łańcut

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2013 r. Nr 30/273/13, poz. 24-26

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-05-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-06-17 10:51
Modyfikacja admin - Referent 2013-06-17 10:58
XXIX/269/13

Uchwała Nr XXIX/269/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/388/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Handzlówka.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-04-23 08:52
Publikujący admin - Referent 2013-04-26 08:52
XXVIII/255/13

Uchwała Nr XXVIII/255/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 1808

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-03-27 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-04-11 08:07
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:09
XXVIII/256/13

Uchwała Nr XXVIII/256/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1756

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-03-27 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-04-11 08:08
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:13
XXVIII/258/13

Uchwała Nr XXVIII/258/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 1807

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-03-27 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-04-11 08:11
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:18
XXVIII/257/13

Uchwała Nr XXVIII/257/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1757

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2013-03-27 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-04-11 08:10
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:14
XXVI/225/12

Uchwała Nr XXVI/225/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2013-2017.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 140

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 08:30
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:06
XXVI/223/12

Uchwała Nr XXVI/223/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 139

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 08:25
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:04
XXVI/222/12

Uchwała Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1002

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 08:14
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:01
XXVI/221/12

Uchwała Nr XXVI/221/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1001

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 08:10
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 10:01
XXVI/220/12

Uchwała Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1000

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 08:04
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 09:59
XXVI/218/12

Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 388

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 07:53
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 09:55
XXVI/219/12

Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 138

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-12-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2013-01-09 07:59
Modyfikacja admin - Referent 2013-04-18 09:53
XXV/206/12

Uchwała Nr XXV/206/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2808

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-11-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-12-11 09:19
Modyfikacja admin - Referent 2013-01-09 08:47
XXV/207/12

Uchwała Nr XXV/207/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2809

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-11-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-12-11 09:26
Modyfikacja admin - Referent 2013-01-09 08:48
XXV/205/12

Uchwała Nr XXV/205/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2807

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-11-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-12-11 09:13
Modyfikacja admin - Referent 2013-01-09 08:45
XXV/204/12

Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2013.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2806

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-11-28 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-12-11 09:09
Modyfikacja admin - Referent 2013-01-09 08:42
XXIV/196/12

Uchwała Nr XXIV/196/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 listopada 2012 r. poz. 2273

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-10-30 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-11-07 07:56
Modyfikacja admin - Referent 2013-01-09 08:39
XIX/156/12

Uchwała Nr XIX/156/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2012 r. poz. 1213

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-06-05 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-06-05 14:42
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-05 14:43
XVII/129/12

Uchwała Nr XVII/129/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych wraz z zapleczem, znajdujących się na terenie szkół powadzonych przez Gminę Łańcut

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 04 kwietnia 2012 r. poz 821

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-05-30 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-05-30 13:51
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-12 07:26
XVI/127/12

Uchwała Nr XVI/127/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 07 lutego 2012 r. poz. 269

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2012-05-30 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-05-30 13:12
Modyfikacja admin - Referent 2012-05-30 14:01
XIV/105/11

Uchwała Nr XIV/105/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 196, poz. 3405

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2011-11-29 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-01-19 12:38
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-05 14:50
XIV/102/11

Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2012.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 196, poz. 3402

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2011-11-29 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-01-19 11:55
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-12 07:28
XIV/103/11

Uchwała Nr XIV/103/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 196, poz. 3403

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2011-11-29 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-01-19 12:28
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-12 07:27
XIV/104/11

Uchwała Nr XIV/104/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 196, poz. 3404

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2011-11-29 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-01-19 12:31
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-12 07:27
XIV/109/11

Uchwała Nr XIV/109/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IV/28/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr 202, poz. 3707

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2011-11-29 00:00
Publikujący admin - Referent 2012-01-19 12:51
Modyfikacja admin - Referent 2012-06-12 07:26
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 24 stycznia 2020r. 19:29:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.