URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 53 
Uchwała Nr XLIII/400/18

Uchwała Nr XLIII/400/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia komunalnego

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 451.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 13:06
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:06
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 14:39
Uchwała Nr XLIII/399/18

Uchwała Nr XLIII/399/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w sołectwie Głuchów

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 352.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 13:04
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:04
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:31
Uchwała XLIII/398/18

Uchwała Nr XLIII/398/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łańcut do realizacji Projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 218.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:58
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:58
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:30
Uchwała Nr XLIII/397/18

Uchwała Nr XLIII/397/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łańcut do realizacji Projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja  planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 229.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:45
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:29
Uchwała Nr XLIII/396/2018

Uchwała Nr XLIII/396/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łańcut do realizacji Projektu pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 221.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:40
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:40
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:29
Uchwała Nr XLIII/395/18

Uchwała Nr XLIII/395/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad graniecę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 146.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:35
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:35
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:28
Uchwała Nr XLIII/394/2018

Uchwała Nr XLIII/394/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 150.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:19
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:20
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:26
Uchwała Nr XLIII/393/18

Uchwała Nr XLIII/393/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 590.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:13
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:13
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:15
Uchwała Nr XLIII/392/2018

Uchwała Nr XLIII/392/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 196.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 12:01
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 12:01
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:15
Uchwała Nr XLIII/391/2017

Uchwała Nr XLIII/391/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 166.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 11:53
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 11:54
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:13
Uchwała Nr XLIII/390/2018

Uchwała Nr XLIII/390/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 119.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04 11:41
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 11:42
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 13:11
Uchwała Nr XLII/389/18

Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na II półrocze 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 669.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 11:06
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:06
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:35
Uchwała Nr XLII/388/18

Uchwała Nr XLII/388/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łańcut do realizacji Projektu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II" w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia; PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Reguionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 265.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 11:03
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:03
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:35
Uchwała Nr XLII/387/18

Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 171.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:55
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:55
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:35
Uchwała Nr XLII/386/18

Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Albigowa.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 192.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:52
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:53
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:34
Uchwała Nr XLII/385/18

Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 216.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:49
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:49
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:34
Uchwała Nr XLII/384/18

Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 148.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:46
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:46
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:34
Uchwała XLII/383/18

Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 848.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:44
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:44
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:33
Uchwała Nr XLII/382/18

Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 190.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:37
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:37
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:33
Uchwała Nr XLII/381/18

Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łańcut maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 305.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:34
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:34
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:33
Uchwała Nr XLII/380/18

Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łańcut miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 226.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:32
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:32
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:32
Uchwała Nr XLII/379/18

Uchwała Nr XLII/379/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 210.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:29
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:29
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:32
Uchwała Nr XLII/378

Uchwała Nr XLII/378/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 2.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:26
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:32
Uchwała Nr XLII/377/18

Uchwała Nr XLII/377/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 15.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:15
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:16
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:31
Uchwała Nr XLII/376/18

Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie uczczenia 75. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. O. Achillesa Józefa Puchały

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 139.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-24 10:13
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 10:13
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-08-06 11:31
Uchwała Nr XLI/375/18

Uchwała Nr XLI/375/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia komunalnego w Kraczkowej

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 344.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 09:00
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:00
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:07
Uchwała Nr XLI/374/18

Uchwała Nr XLI/374/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 161.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:57
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:58
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:07
Uchwała Nr XLI/373/18

Uchwała Nr XLI/373/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cierpisz na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 143.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:53
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:53
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:06
Uchwała Nr XLI/372/18

Uchwała Nr XLI/372/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 208.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:50
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:51
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:06
Uchwała Nr XLI/371/18

Uchwała Nr XLI/371/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 771.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:45
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:05
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 23:35:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.