URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 52 
Uchwała Nr XLI/375/18

Uchwała Nr XLI/375/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia komunalnego w Kraczkowej

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 344.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 09:00
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:00
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:07
Uchwała Nr XLI/374/18

Uchwała Nr XLI/374/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 161.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:57
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:58
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:07
Uchwała Nr XLI/373/18

Uchwała Nr XLI/373/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cierpisz na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 143.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:53
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:53
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:06
Uchwała Nr XLI/372/18

Uchwała Nr XLI/372/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 208.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:50
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:51
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:06
Uchwała Nr XLI/371/18

Uchwała Nr XLI/371/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 771.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:45
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:05
Uchwała Nr XLI/370/18

Uchwała Nr XLI/370/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łańcut i nadania jej statutu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1,006.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:43
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:43
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:03
Uchwała Nr XLI/369/18

Uchwała Nr XLI/369/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2017 rok

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 126.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:37
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:40
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:03
Uchwała Nr XLI/368/18

Uchwała Nr XLI/368/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy łańcut za 2017 rok

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 135.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06 08:29
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 08:29
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:02
Uchwała Nr XL/367/18

Uchwała Nr XL/367/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie" nr POWR.02.05.00-00-0186/17 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 229.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 14:12
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:13
Modyfikacja admin - Referent 2018-05-10 10:19
Uchwała Nr XL/366/18

Uchwała Nr XL/366/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 173.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 14:07
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:07
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:17
Uchwała Nr XL/365/18

Uchwała Nr XL/365/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie upowaqżnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiazania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 153.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 14:03
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:03
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:17
Uchwała Nr XL/364/18

Uchwała Nr XL/364/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie szcegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter ywilnoprawny, przypadających gminie Łańcut i jej jednostkom organizacyjnym, wskazaniaorganów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 14:01
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:01
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:16
Uchwała Nr XL/363/18

Uchwała Nr XL/363/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 3.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 13:58
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 13:58
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:16
Uchwała Nr XL/362/18

Uchwała Nr XL/362/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 13:56
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 13:56
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:14
Uchwała Nr XL/361/18

Uchwała Nr XL/361/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 495.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23 13:54
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 13:54
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:14
Uchwała Nr XXXIX/360/18

Uchwała Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 219.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-23 08:10
Publikujący admin - Referent 2018-04-04 08:10
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-04 08:11
Uchwała Nr XXXIX/359/18

Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09 09:15
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:16
Modyfikacja admin - Referent 2018-03-15 09:31
Uchwała Nr XXXIX/358/18

Uchwała Nr XXXIX/358/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 163.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09 09:12
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:12
Modyfikacja admin - Referent 2018-03-15 09:27
Uchwała Nr XXXIX/357/18

Uchwała Nr XXXIX/357/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 489.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09 09:09
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:09
Modyfikacja admin - Referent 2018-03-15 09:24
Uchwała Nr XXXIX/356/18

Uchwała Nr XXXIX/356/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 809.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09 09:06
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:06
Modyfikacja admin - Referent 2018-03-15 09:24
Uchwała Nr XXXIX/355/18

Uchwała Nr XXXIX/355/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Łańcut dotyczącego konieczności zmian przepisów prawa w zakresie elektrowni wiatrowych

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09 08:59
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 08:59
Modyfikacja admin - Referent 2018-03-15 09:19
Uchwała Nr XXXVIII/354/2018

Uchwała Nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 07:15
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 07:15
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:24
Uchwała Nr XXXVIII/353/18

Uchwała Nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia komunalnego

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 322.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 14:21
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 14:21
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:23
Uchwała Nr XXXVIII/352/18

Uchwała Nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/430/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 690.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 14:18
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 14:18
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:23
Uchwała Nr XXXVIII/351/18

Uchwała Nr XXXVIII/351/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r. 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 456.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 14:12
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 14:12
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:22
Uchwała Nr XXXVIII/350/2018

Uchwała Nr XXXVIII/350/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łańcut, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.68 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 14:08
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 14:08
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:21
Uchwała Nr XXXVIII/349/2018

Uchwała Nr XXXVIII/349/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 306.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 13:59
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 13:59
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:21
Uchwała Nr XXXVIII/348/18

Uchwała Nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 358.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 13:57
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 13:57
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:20
Uchwała Nr XXXVIII/347/2018

Uchwała Nr XXXVIII/347/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administarcyjno Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 456.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30 13:52
Publikujący admin - Referent 2018-02-05 13:54
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 07:19
Uchwała Nr XXXVI/346/2017

Uchwała Nr XXXVII/346/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na I półrocze 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 958.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-12-28 13:32
Publikujący admin - Referent 2018-01-03 13:33
Modyfikacja admin - Referent 2018-01-03 13:34
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 14:00:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.