URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 56 
Uchwała Nr VI/86/19

Uchwała Nr VI/86/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy łańcut dotyczącego konieczności zmian przepisów prawa w zakresie elektrowni wiatrowych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 762.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:58
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:58
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:05
Uchwała Nr VI/85/19

Uchwała Nr VI/85/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie budowy łącznika autostrady A4 z droga krajową nr 94

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 552.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:49
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:49
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:05
Uchwała VI/84/2019

Uchwała Nr VI/84/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Albigowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 261.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:47
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:47
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:05
Uchwała Nr VI/83/19

Uchwała Nr VI/83/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 212.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:45
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:04
Uchwała Nr VI/82/19

Uchwała Nr VI/82/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 196.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:43
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:43
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:04
Uchwała Nr VI/81/19

Uchwała Nr VI/81/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 4.56 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:42
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:42
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:04
Uchwała Nr VI/80/19

Uchwała Nr VI/80/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 479.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:41
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:41
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:03
Uchwała Nr VI/79/2019

Uchwała Nr VI/79/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąńcut w 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1,010.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:39
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:39
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:03
Uchwała Nr VI/78/19

Uchwała Nr VI/78/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 219.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:37
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:37
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:02
Uchwała Nr VI/77/19

Uchwała Nr VI/77/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 645.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:34
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:34
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:02
Uchwała Nr VI/76/19

Uchwała Nr VI/76/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu przez Gmine Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 184.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:32
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:32
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:01
Uchwała Nr VI/75/19

Uchwała Nr VI/75/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz cwysokości cen za te usługi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 538.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:30
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:30
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:01
Uchwała Nr VI/74/19

Uchwała Nr VI/74/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 428.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:27
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:01
Uchwała Nr VI/73/2019

Uchwała Nr VI/73/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 267.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:23
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:23
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:00
Uchwała nr VI/72/19

Uchwała Nr VI/72/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 190.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:21
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:22
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:00
Uchwała Nr VI/71/19

Uchwała Nr V/71/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 191.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25 09:20
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:20
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 09:59
Uchwała Nr V/70/19

Uchwała Nr V/70/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łańcut do realizacji Projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 324.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:58
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:58
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:59
Uchwała Nr V/69/19

Uchwała Nr V/69/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:53
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:53
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:56
Uchwała Nr V/68/19

Uchwała Nr V/68/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:49
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:49
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 12:21
Uchwała Nr V/67/19

Uchwała Nr V/67/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łańcut"

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 2.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:46
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:47
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:59
Uchwała Nr V/66/19

Uchwała Nr V/66/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

Załączniki:

Treść obwieszczenia (pobierz) Typ pliku: pdf 486.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:44
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:44
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:00
Uchwała Nr V/65/19

Uchwała Nr V/65/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 4.62 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:41
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:41
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:00
Uchwała Nr V/64/19

Uchwała Nr V/64/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2019 rok

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 15.18 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:39
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:39
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:01
Uchwała Nr V/63/19

Uchwała Nr V/63/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 234.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:37
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:37
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:01
Uchwała Nr V/62/19

Uchwała Nr V/62/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 232.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:35
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:35
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:01
Uchwała Nr V/61/19

Uchwała Nr V/61/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 234.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:20
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:21
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:02
Uchwała Nr V/60/19

Uchwała Nr V/60/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 195.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:06
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:06
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:05
Uchwała Nr V/59/19

Uchwała Nr V/59/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 188.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28 09:04
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 09:04
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 10:05
Uchwała Nr IV/58/19

Uchwała Nr III/58/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 730.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-25 07:57
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-31 07:57
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-31 07:58
Uchwała Nr III/57/18

Uchwała Nr III/57/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27 12:45
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-04 12:44
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 11:16
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 25 marca 2019r. 03:09:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.