URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 64 
Uchwała Nr XXIII/326/20
Uchwała Nr XXIII/326/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 166.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:45
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:45
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:46
Uchwała Nr XXIII/325/20
Uchwała Nr XXIII/325/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 145.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:43
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:43
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:44
Uchwała Nr XXIII/324/20
Uchwała Nr XXIII/324/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 466.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:41
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:41
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:42
Uchwała Nr XXIII/323/20
Uchwała Nr XXIII/323/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:39
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:39
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:40
Uchwała Nr XXIII/322/20
Uchwała Nr XXIII/322/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 274.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:37
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:37
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:38
Uchwała Nr XXIII/321/20
Uchwała Nr XXIII/321/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciagnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 158.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:35
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:35
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:36
Uchwała Nr XXIII/320/20
Uchwała Nr XXIII/320/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r. 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 648.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-10-12 13:33
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:33
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:34
Uchwała Nr XXII/319/20
Uchwała Nr XXII/319/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 411.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 13:09
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:09
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:12
Uchwała Nr XXII/318/20
Uchwała Nr XXII/318/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/299/20 Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 149.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 13:07
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:07
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:08
Uchwała Nr XXII/317/20
Uchwała Nr XXII/317/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 942.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 13:04
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:04
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:05
Uchwała Nr XXII/316/20
Uchwała Nr XXII/316/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 350.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 13:01
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 13:01
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 13:02
Uchwała Nr XXII/315/20
Uchwała Nr XXII/315/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 12:59
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:59
Uchwała Nr XXII/314/20
Uchwała Nr XXII/314/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 2.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 12:56
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:57
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:58
Uchwała Nr XXII/313/20
Uchwała Nr XXII/313/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Markowa przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Markowa i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Markowa 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 550.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 12:42
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:42
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:43
Uchwała Nr XXII/312/20
Uchwała Nr XXII/312/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Grodzisko Dolne w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i Filię w Zmysłówce usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 550.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 12:39
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:39
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:40
Uchwała Nr XXII/311/20
Uchwała Nr XXII/311/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 722.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 12:36
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:36
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:37
Uchwała Nr XXII/310/20
Uchwała Nr XXII/310/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut - Pruchnik 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 190.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:33
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:35
Uchwała Nr XXII/309/20
Uchwała Nr XXII/309/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 436.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:29
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:30
Uchwała Nr XXII/308/20
Uchwała Nr XXII/308/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:26
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:28
Uchwała Nr XXII/307/20
Uchwała Nr XXII/307/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 160.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:22
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:23
Uchwała Nr XXII/306/20
Uchwała Nr XXII/306/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 158.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 12:19
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:19
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:20
Uchwała Nr XXII/305/20
Uchwała Nr XXII/305/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 154.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:17
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:18
Uchwała Nr XXII/304/20
Uchwała Nr XXII/304/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut 2020 r. 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 794.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący admin - Referent 2020-10-13 12:04
Modyfikacja admin - Referent 2020-10-13 12:11
Uchwała Nr XXII/303/20
Uchwała Nr XXII/303/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 218.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-09-18 00:00
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-10-13 11:59
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-10-13 12:01
Uchwała Nr XXI/302/20

Uchwała Nr XXI/302/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 483.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-08-07 09:59
Publikujący admin - Referent 2020-08-11 10:00
Modyfikacja admin - Referent 2020-08-11 10:00
Uchwała Nr XXI/301/20

Uchwała Nr XXI/301/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Wysoka na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 148.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-08-07 09:53
Publikujący admin - Referent 2020-08-11 09:53
Modyfikacja admin - Referent 2020-08-11 09:55
Uchwała Nr XXI/300/20

Uchwała Nr XXI/300/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóżnie 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 169.27 KB
zał. do uchwały Typ pliku: image 2.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-08-07 09:51
Publikujący admin - Referent 2020-08-11 09:51
Modyfikacja admin - Referent 2020-08-11 10:04
Uchwała Nr XXI/299/20

Uchwała Nr XXI/299/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut 

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 480.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-08-07 09:49
Publikujący admin - Referent 2020-08-11 09:49
Modyfikacja admin - Referent 2020-08-11 09:49
Uchwała Nr XXI/298/20

Uchwała Nr XXI/298/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsułgi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 449.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-08-07 09:47
Publikujący admin - Referent 2020-08-11 09:47
Modyfikacja admin - Referent 2020-08-11 09:47
Uchwała Nr XXI/297/20

Uchwała Nr XXI/297/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Typ pliku: pdf 119.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-08-07 09:39
Publikujący admin - Referent 2020-08-11 09:39
Modyfikacja admin - Referent 2020-08-11 09:41
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 24 października 2020r. 17:26:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.