URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XVIII/259/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 249.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-04-30
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-05-13 12:23
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-05-13 12:24

Uchwała Nr XVII/241/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 436.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-02-17
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-03-02 12:49
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-03-02 12:50

Uchwała Nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodziezy uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.44 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-02-17
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-03-02 12:39
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-03-02 12:51

Uchwała Nr XVII/240/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2020 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 781.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2020-02-17
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-03-02 12:44
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2020-03-02 12:50

Uchwała Nr XV/173/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 389.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:22
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:38

Uchwała Nr XV/186/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 725.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:26
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:37

Uchwała Nr XV/185/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 2.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:25
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:38

Uchwała Nr XV/174/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 930.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:23
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:38

Uchwała Nr XV/172/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2020

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 187.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:21
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:39

Uchwała Nr XV/188/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:28
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:37

Uchwała Nr XV/187/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 260.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:27
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:40

Uchwała Nr XV/197/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 286.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:36
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:40

Uchwała Nr XV/194/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 3.97 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:35
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:40

Uchwała Nr XV/193/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2019-2023

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 991.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:33
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:41

Uchwała Nr XV/191/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiazani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 319.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:32
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:41

Uchwała Nr XV/190/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 277.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:31
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:42

Uchwała Nr XV/189/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/199/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 149.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-11-26
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:29
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-12-18 10:39

Uchwała Nr XI/136/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 178.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-07-15
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:07
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:07

Uchwała Nr XI/135/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 961.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-07-15
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:06
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:09

Uchwała Nr VI/75/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz cwysokości cen za te usługi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 538.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:12
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:18

Uchwała Nr VI/80/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 479.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:17
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:20

Uchwała Nr VI/72/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 190.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:08
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:20

Uchwała Nr VI/73/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 267.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:09
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:22

Uchwała Nr VI/74/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 428.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:10
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:19

Uchwała Nr VI/79/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąńcut w 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1,010.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:15
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:21

Uchwała Nr V/67/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łańcut"

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 2.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:07
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:08

Uchwała Nr V/66/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 486.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:04
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:08

Uchwała Nr V/69/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:53
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:54

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Cierpisz

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 184.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-04
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:18
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:48

Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie okraślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:53
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-10-16
data dodania: 2020-10-16
data dodania: 2020-10-15
data dodania: 2020-10-15
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
data dodania: 2020-10-13
Przetargi
data dodania: 2008-03-28
data dodania: 2008-03-28
data dodania: 2008-03-27
data dodania: 2008-03-19
data dodania: 2008-03-18
data dodania: 2008-01-28
data dodania: 2008-01-28
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-10-19
data dodania: 2020-10-13
Newsletter
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 20 października 2020r. 11:19:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.