URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XI/135/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 961.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-07-15
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:06
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:09

Uchwała Nr XI/136/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 178.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-07-15
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:07
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-07-22 09:07

Uchwała Nr VI/80/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 479.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:17
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:20

Uchwała Nr VI/72/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 190.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:08
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:20

Uchwała Nr VI/73/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 267.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:09
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:22

Uchwała Nr VI/75/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz cwysokości cen za te usługi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 538.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:12
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:18

Uchwała Nr VI/79/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąńcut w 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1,010.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:15
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:21

Uchwała Nr VI/74/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 428.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-02-25
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:10
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-03-06 10:19

Uchwała Nr V/67/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łańcut"

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 2.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:07
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:08

Uchwała Nr V/69/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:53
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:54

Uchwała Nr V/66/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 486.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:04
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-02-14 11:08

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Cierpisz

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 184.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2019-01-04
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:18
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:48

Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Głuchów

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 182.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:19
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:51

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Handzlówka

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 186.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:27
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:52

Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kosina

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 180.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:28
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:52

Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniającą uchwałę Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:44
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:53

Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie okraślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:53

Uchwała Nr III/32/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 312.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:46
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:54

Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 289.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:47
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:54

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kraczkowa

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 192.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:31
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:54

Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wysoka

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 182.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:43
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:49

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sonina

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 183.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:42
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:49

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rogóżno

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 183.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:32
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:48

Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Albigowa

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 185.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:14
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:50

Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-12-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:12
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-01-17 13:50
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-10-16
data dodania: 2019-09-05
data dodania: 2019-08-14
data dodania: 2019-08-08
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-09-09
data dodania: 2019-08-08
data dodania: 2019-08-08
Przetargi
data dodania: 2008-03-28
data dodania: 2008-03-28
data dodania: 2008-03-27
data dodania: 2008-03-19
data dodania: 2008-03-18
data dodania: 2008-01-28
data dodania: 2008-01-28
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-10-11
data dodania: 2019-10-09
data dodania: 2019-10-09
data dodania: 2019-10-04
data dodania: 2019-10-04
data dodania: 2019-09-27
Newsletter
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 21 października 2019r. 00:19:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.